Home
Aanvragen
Over ons
Gehonoreerde projecten
De erflater Van Zanten

logo

Aanvragen

Welke aanvragen komen in aanmerking voor honorering?

De stichting kan aanvragen honoreren op het gebied van

 • energie of voeding, voor instellingen of personen in behoeftige omstandigheden.
 • energie of voeding, voor Nederlandse Doopsgezinde Gemeenten
 • het behoud van kerkelijk of cultureel erfgoed, bij voorkeur in Kennemerland.

Aanvragen uit doopsgezinde kring hebben een zekere voorkeur.
Alleen rechtspersonen kunnen een aanvraag doen.
De stichting beheert ook een Fonds op naam, het Jan Pieter van Vrede Fonds, voor steun aan projecten op het gebied van cultuur, cultureel erfgoed, natuurbehoud of natuureducatie in Zuid-Kennemerland.
De pagina ‘gehonoreerde projecten’ geeft verder een indruk, welke aanvragen in aanmerking komen.

Procedure

Aanvragen kunnen alleen per e-mail worden ingediend bij het e-mailadres fondsvanzanten@gmail.com 
In een aanvraag dient onder meer te staan

 • naam, postadres, e-mailadres en telefoonnummer van de aanvrager;
 • een goede omschrijving van het project;
 • vermelding, of aanvrager eerder een aanvraag heeft ingediend bij het Fonds van Zanten;
 • een begroting en een dekkingsplan;
 • het aangevraagde bedrag;
 • vermelding van eventueel andere aangeschreven fondsen met toezeggingen resp. afwijzigingen;
 • uittreksel van Kamer van Koophandel;
 • een recente jaarrekening;
 • een jaarverslag, indien beschikbaar.

De laatste drie onderdelen, dus vanaf ‘uittreksel van Kamer van Koophandel, hoeven niet te worden opgenomen, indien de aanvraag

 • een bedrag onder € 1.000 betreft en/of
 • wordt ingediend door een Nederlandse Doopsgezinde Gemeente en/of
 • wordt ingediend door een organisatie, waarvan in minstens één van de voorafgaande drie jaren een aanvraag door het Fonds Van Zanten is gehonoreerd.

Rapportage

Wie financiële steun krijgt van het Fonds van Zanten dient binnen een jaar een verslag te sturen over de besteding van de gelden en de resultaten van het ondersteunde project.

Over de beslissing van het bestuur om een aanvraag al of niet te honoreren wordt geen argumentatie of toelichting verstrekt. Er is geen mogelijkheid om beroep aan te tekenen tegen een bestuursbesluit.

 

 

Webdesign by Studio Casper Teeuwen